Z důvodu nařízení Vlády ČR byla od 16.3.2020 autoškola uzavřena. Plný provoz je obnoven od pondělí 27.4.2020.

Autoškola Trčka

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované uživateli našich stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR), osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek nepředáváme dalším příjemcům ani správcům.

Správcem osobních údajů je Jan Trčka, IČ: 75364361, Sklený kopec 1948, 753 01 Hranice (dále jen autoškola).

Na našich stránkách probíhá sběr osobních údajů jak přímo od uživatelů (návštěvník vyplní a odešle formulář), tak automaticky. Naše stránky neumožňují uživatelskou registraci.

1. Kde dochází k získávání osobních údajů

A) Osobní údaje získávané na základě interakce uživatele stánek

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář na stránce Kontakt slouží osobám, které mají zájem zaslat do autoškoly emailovou zprávu. Ve formuláři je nutné vyplnit: jméno a příjmení, E-mail a telefon.

získání osobního údaje: od subjektu

zákonnost: Podle čl. 6. 1. b) GDPR: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

účel: Nabídka služeb či zodpovězení dotazů.

doba zpracování: Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Nejdéla však po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu 5 let od okamžiku získání osobních údajů v případě, že nedošlo k uzavření smluvního vztahu.

informace o zpracování: Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu uvedenou níže.

Příhláška do kurzu autoškoly

Formulář na stránce Příhláška slouží osobám, které mají zájem o účast v jednom z kurzů nabízených autoškolou. Ve formuláři je nutné vyplnit: jméno a příjmení, adresu, datum narození, E-mail, telefon a v některých případech číslo řidičského průkazu.

získání osobního údaje: od subjektu

zákonnost: Podle čl. 6. 1. b) GDPR: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

účel: Nabídka služeb autoškoly.

doba zpracování: Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Nejdéla však po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu 5 let od okamžiku získání osobních údajů v případě, že nedošlo k uzavření smluvního vztahu.

informace o zpracování: Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu uvedenou níže.

B) Osobní údaje, které stránky získávají automaticky

Naše stránky www.autoskolatrcka.cz zpracovávají a ukládají údaje o návštěvách jednotlivých stránek také automaticky. Automatické údaje jsou sbírány službou Google Analytic. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce a IP adresy. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují v některých případech identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno.

Autoškola používá takto získané informace k vyhodnocení provozu a pro optimalizaci stránek.

2. Ukládání dat na počítač uživatele

Naše stránky ukládají data na počítače uživatelů a při opětovné návštěvě tato data mohou číst a měnit. Jedná se o tzv. HTTP cookies. Uživatel má možnost ukládání zakázat nebo je dodatečně smazat. Vše se provádí v nastavení používaného internetového prohlížeče.

3. Zabezpečení osobních údajů

Pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené protokol HTTPS.

4. Práva uživatelů stránek

Uživatel má právo požadovat od autoškoly přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

5. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Autoškola nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 GDPR. Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá majitel Jan Trčka. Telefon: +420 603 259 136, E-mail: info@autoskolatrcka.cz).

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR, nabylo účinnosti dne 25.5.2018.