Z důvodu nařízení Vlády ČR byla od 16.3.2020 autoškola uzavřena. Plný provoz je obnoven od pondělí 27.4.2020.

Autoškola Trčka

pravidla bezpečné jizdy

Smyk na vozovce

Je třeba často kontrolovat tachometr. Oproti našemu vnímání, ukazatel rychlosti je přesný měřící přístroj. Naopak, odhad rychlosti podle ubíhající krajiny a hluku motoru bývá velmi zkreslen šířkou silnice, návyky a vžitými postupy (např. zvyk jezdit rychle snižuje reálné vnímání vyšší rychlosti) atd.

Abyste zůstali pánem svého vozidla, přizpůsobte svou rychlost okolnostem: klimatickým podmínkám a situaci v provozu, stavu vozovky, zatížení vozidla, stavu pneumatik atd. Jestliže příčinou více než půlky smrtelných nehod je právě rychlost, přesněji nerespektování maximální povolené rychlosti, druhá polovina nehod je způsobena rychlostí, kterou řidič nepřizpůsobil momentálním podmínkám nebo prostředí, přesto, že jel menší rychlostí než je maximální povolená rychlost.

Naučte se odhadovat (a udržovat) bezpečnostní dvou sekundovou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Tento čas totiž potřebujete pro okamžité rozhodování, jaký úkon provedete a včas se vám podaří zareagovat v případě, že by došlo k nečekanému incidentu (vybočení z dráhy, náhle zabrzdění atd.).

reakční doba řidiče

Reakční doba řidiče

Průměrná reakční doba běžného řidiče je jedna sekunda a u začátečníků nebo nesoustředěných řidičů se může prodloužit až na dvě sekundy. Je to doba až po jejímž uplynutí začne naše vozidlo brzdit a proto bychom si měli tento důležitý fakt uvědomovat v každém okamžiku jízdy ať za jiným vozidlo, před zatáčkou nebo vrcholem stoupání, ale i před přechodem pro chodce. Při rychlosti 90 km/h ujede vozidlo za jednu sekundu vzdálenost 25 metrů a minimálně takovou vzdálenost bychom měli na cestách za vozidly dodržovat. Samozřejmě kromě dálnic a rychlostních silnic, kde je časový odstup upraven zákonem. Mnozí řidiči si svou reakční dobu neuvědomují a spoléhají výhradně na délku brzdné dráhy vozidla.

Co všechno může ovlivnit reakční dobu řidiče? Je to zejména alkohol, stres a únava. Ospalý řidič, který sotva sleduje vozovku, je nepřítelem sobě i ostatním. Jeho reakční doba se snižuje, riziko narůstá. Proto je dobré vyrazit na cestu dostatečně odpočatý, ihned zastavit při prvním pocitu únavy, vůbec častěji zastavovat a hodně pít nealkoholické nápoje - nejlépe vodu.

Zásady defenzivní jízdy

Dopravní kontrola
  • Volit si čas a trasu jízdy tak, aby odpovídaly možnostem řidiče i automobilu
  • Pozorně sledovat dění kolem sebe i v přilehlém okolí vozovky
  • Sledovat chování ostatních účastníků provozu kolem nás a předvídat jejich jednání
  • Nepřipustit, abychom se my nebo náš automobil dostali k limitu svých možností
  • Nejet rychle tam, kam nevidíme
  • Jezdit zřetelně, své úmysly dávat najevo včas

Víte, že?

  • 24 hodin bez spánku má stejný účinek jako 1 promile alkoholu v krvi?
  • Podhuštěné nebo přehuštěné pneumatiky mají horší kontakt s vozovkou, což se nemusí vyplatit zejména v dešti?
  • Na českých silnicích zemře ročně více než 700 lidí a ve světě okolo 1,5 milionu?
  • Délka brzdné dráhy na sněhu při rychlosti 50 km/h je u letní pneumatiky dvojnásobná (63m) než u pneumatiky zimní?