Z důvodu nařízení Vlády ČR byla od 16.3.2020 autoškola uzavřena. Plný provoz je obnoven od pondělí 27.4.2020.

Autoškola Trčka

Online testy

Testy v autoškole

Jak znáte pravidla silničníhoprovozu? Zkuste se nanečisto otestovat!

 • Testy od Ministerstva dopravy

  Otestujte své znalosti dopravních a značek. Vyzkoušejte si řešení křižovatek. Najdete zde testy pro všechny skupiny a zkoušku profesní způsobilosti.

 • eTesty - autoškola testy online

  Soubor testů pro všechny skupiny. Možnost nastavení stupně obtížnosti, statistika úspěšnosti, testy pro cizince aj.

 • Testy na webu Autoskolachytre.cz

  Možnost kompletního testu pro vybranou skupinu nebo jen tématicky zaměřený test na určitou oblast.

Testy v papírové podobě

Na této stránce můžete získat testy jako dokument ve formátu PDF. Při každém požadavku na stažení dokumentu je Vám vytvořen nový dokument obsahující pět testů pro zvolenou skupinu. Testy si můžete uložit nebo vytisknout.

závěrečná zkouška

Zkouška v autoškole

Provozovatel autoškoly zajistí přihlášení žadatele o řidičské oprávnění pro které absolvoval výuku a výcvik ke zkoušce u obecního úřadu v Hranicích. Obecní úřad poté sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí a žadatel musí uspět u obou z nich.

 • Teoretický test

  Test na počítači ze znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích a ze zdravotnické přípravy. Obsahuje 25 otázek a na jeho vyplnění má každý 30 minut. U každé otázky je správná vždy jen jedna odpověď. Za úspěšné zvládnutí celého testu bez chyby je možné získat 50 bodů u všech skupin řidičského oprávnění. Minimální počet pro úspěšné absolvování všech skupin je 43 bodů.

 • Praktická zkouška

  Trvá cca 30 minut a zahrnuje znalost ovládání vozidla a jeho bezpečné řízení v provozu.

Jestliže žadatel u kterékoliv zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za 5 pracovních dní, ode dne neúspěšného konání. Pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, musí absolvovat celý výcvik znovu.

výukové materiály

Výukové materiály

Pro výuku teorie a přípravu na závěrečnou zkoušku naše autoškola používá nebo doporučuje následující výukové materiály.

 • Autoškola 2016
  Vogel Business Media

  Aktualizované vydání ilustrované učebnice, ve které najdete vše, co potřebujete k úspěšné zkoušce, reaguje na změny zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, platné od 1. 1. 2012.

 • Autoškola 2016 - pravidla, značky, testy
  CPRESS, Ondřej Weigel

  Učebnice pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří se potřebují naučit nebo zopakovat pravidla provozu, dopravní značky a předpisy. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a otázkami z předmětu Ovládání a údržba vozidla.

 • Motoškola
  Vogel Business Media

  Výukový set (kniha + CD ROM) nabízí vše, co potřebujete pro získání řidičského průkazu skupin AM, A1 a A. Najdete zde pravidla, teorii jízdy na motocyklu i odpovědi k ústní zkoušce z konstrukce a údržby stroje.