Z důvodu nařízení Vlády ČR byla od 16.3.2020 autoškola uzavřena. Plný provoz je obnoven od pondělí 27.4.2020.

Autoškola Trčka

Nabídka

Sortiment našich služeb je velmi široký. Poskytujeme školení pro jednotlivce i firmy a jejich zaměstnance. Nabízeme výcvik pro všechny skupiny řidičského oprávnění.

Výuka v autoškole

Druhy výcviku

Trenažér - Vaše první řidičské krůčky absolvujete v novém řidičském trenažéru (jak na osobní automobil, tak na motocykl). Již v prvních lekcích zvládnete bez problémů a bez stresu základy ovládání vozidla a některé dovednosti tak, jako byste již jezdili v provozu. Při lekcích v trenažéru si v co největší intenzitě osvojíte základní úkony potřebné k ovládání vozidla tak, abyste je již při první reálné jízdě bez problémů zvládali. Nespornou výhodou nového softwaru trenažeru je navození reálných situací z běžného silničního provozu.

Základní výcvik - Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A, B1, B a T řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.

Sdružený výcvik - Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B, výjimečně A+B+T.

Rozšiřující výcvik - Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na C, z A1 na A apod. Můžete kombinovat z B na C+A apod. Vždy musí být splněny podmínky zákona č. 361/2000 Sb. i zákona č. 247/2000 Sb. Ale tyto starosti přenechejte prosím nám. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy, týkající se Vašeho výcviku.

Doplňovací výuka a výcvik - Jedná se o 3 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

 • Pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
 • Chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění ze skupiny A2 na A
 • Chcete-li jako držitel skupiny B s omezením na automatickou převodovku získat skupinu B bez omezení

Motocykl bez omezení - Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat jste-li držitelem řidičského oprávnění na skupinu A2 a absolvujete tzv. "doplňovací zkoušku". Jedná se pouze o zkoušku z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy. Před zkouškou si můžete domluvit jízdy na motocyklu A dle potřeby.

Výuka jízdy na motocyklu

Kondiční jízdy - Základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Běžně nabízíme kondiční jízdy na osobním automobilu (ŘP skupiny B). Pro ostatní skupiny řidičských průkazů jsou kondiční jízdy možné po individuální domluvě. Jedna lekce trvá 45 minut. V jeden den je možné absolvovat nejvýše dvě kondiční lekce. Provádí se pod dohledem zkušených instruktorů na vozidlech autoškoly.

Školení řidičů

Školení řidičů referentů - Školení řidičů referentů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Povinného školení řidičů - Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce.

Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.
 • Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

Pro firmy možnost slev dle počtu účastníků školení. V případě trvalé spolupráce poskytujeme zajímavé slevy!

Profesní školení - Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič pokud řídí motorové vozidlo, k jeho řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění užívané jako rovnocenné.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů zkušebním komisařem na obecním úřadě z rozšířenou pravomocí. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením vozidla dané skupiny pod dohledem lektora. Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin, pro řidiče skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Následné pravidelné školení řidičů, kteří už jsou držiteli profesní způsobilosti řidiče se provádí následným pravidelným školením. Předmětem pravidelného školení je prohlubování znalostí získaných při vstupním školení.

Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

 • pravidla silničního provozu, výklad použití v praxi
 • dopravní předpisy jiných států
 • teorie a zásad bezpečné jízdy
 • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 • technika současných motorových vozidel
 • vliv pneumatik na bezpečnost
 • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
 • základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 • mezinárodní přeprava
 • ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c, f

Školení strojníků

Základní kurzy k získání strojního průkazu na všechny typy stavebních a zemních strojů - kolové a pásové nakladače, kolová a pásová rýpadla, dozery, teleskopické manipulátory, rýpadla, nakladače, grejdry, finišery atd.

Dále školení a získání průkazu obsluhy zdvihacích zařízení (jeřábníků a vazačů).

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků s vlastním pohonem. Pravidelná školení, základní kurzy k získání průkazu MV všech skupin včetně závěrečné zkoušky.

Učitelé

Vratislav a Jan trčka

Většina našich učitelů má řidičskou i učitelskou kvalifikaci v maximálním možném rozsahu, a tomu odpovídající zkušenosti.

Učitel Vám bude přidělen s ohledem na sladění Vašich časových požadavků a rozsahu jeho pracovní doby. Vždy se snažíme vyhovět Vám v maximální možné míře.

Seznam našich učitelů

 • Vratislav Trčka
  Zakladatel a spolumajitel autoškoly
  Praxe 32 let, skupiny A, B+E, C+E, T.
 • Jan Trčka
  spolumajitel autoškoly
  Praxe 15 let, skupiny A, B+E, C+E, D+E, T.
 • Jan Zapletal
  Praxe 21 let, skupiny A, B, C, T.
 • Mojmír Mikšík
  Praxe 11 let, skupiny B, C+E, T.
 • Pavel Křištof
  Praxe 14 let, skupiny A, B, C+E.
 • Jan Krejčiřík
  Skupina A, B, C+E, D.
 • Radek Zdražil
  Praxe 7 let, skupiny A, B, C+E.
 • František Strnad
  Praxe 7 let, skupiny A, B, C+E.
 • Pravoslav Opletat
  Dlouholetá praxe v oboru, skupiny A, B, C+E.
 • Ing. Dalibor Poruba
  Praxe 4 roky, skupiny A, B, C+E.
 • Ludvík Kocián
  Praxe 4 roky, skupina B.
 • Libor Dohnal
  Praxe 4 roky, skupiny A, B, C, C+E, T.
 • Vít Brázda
  Skupiny A, B, C, C+E, T.