Autoškola Trčka

Dopravní výchova

Naše autoškola spolupracuje v oblasti dopravní výchovy se všemi hranickými školami, včetně té drahotušské, již od roku 2006. Výuku směřujeme do 3. a 4. ročníků, kdy třeťáky stavíme do role chodce (jako účastníka silničního provozu), čtvrťáky pak připravujeme do silničního provozu jako cyklistu (získání průkazu cyklisty). Při výuce používáme efektivní formy a metody práce s využitím moderní audiovizuální techniky.

Kromě teoretické přípravy zajišťujeme pro všechny hranické děti 4. ročníků i část praktickou, která do roku 2012 probíhala na DDH v Lipníku nad Bečvou. V roce 2011 se podařilo Dětské dopravní hřiště prosadit do rozpočtu města Hranice a otevření jsme se dočkali na podzim roku 2012. Všechny hranické děti si tak mohou ověřovat své teoretické znalosti na domácí půdě. Kromě základních škol jsou do dopravní výchovy zainteresovány i děti z mateřských škol.

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Zobrazit více na iBESIP.cz

soutěž mladých cyklistů

Od roku 2006 jsme hlavním garantem a organizátorem Dopravní soutěže mladých cyklistů, jejímž posláním je neustále zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy - BESIP.

Za těchto deset let nám prošlo výukou dopravní výchovy více než 4 000 dětí 3. a 4. tříd. A právě u této nejohroženější věkové skupiny je naším cílem to, aby naše snažení bylo jedním z mnoha kroků, které povedou nejen ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích, ale hlavně ke snížení dětské nehodovosti.

Výsledky soutěže v roce 2017

1. místo - ZŠ Střítež (I.), ZŠ Střítež (II.)
2. místo - ZŠ 1. Máje (I.), ZŠ Drahotuše (II.)
3. místo - ZŠ Potštát (I.), ZŠ Bělotín (II.)

Soutěžící s nejnižším počtem trestných bodů

I. kategotrie - T. Peperník, A. Krčmář, L. Raška
II. kategotrie - D. Klumpar, M. Robová, M. Jordán

Kompletní výsledková listina

2017, 2016, 2015, 2014 a 2013.

Dopravní hřiště v médiích

Související fotogalerie